Klachtenformulier

Ivm de zorgvuldigheid en u zo goed mogelijk te willen begrijpen, worden alleen volledig ingevulde formulieren in behandeling genomen. Meldingen betreffende ongewenst gedrag kunnen ook direct gemeld worden bij het Centrum Veilige Sport. Dit kan ook anoniem. De gegevens treft u via deze link.

 

Wij gaan graag met u in gesprek. Daarom worden anonieme klachten met betrekking tot onze dienstverlening en de bij ons aangesloten organisaties niet in behandeling genomen.

 

Bij klachten over organisaties die Envoz Internationale Zwemdiploma’s uitgeven, dient u eerst met hen in gesprek te zijn alvorens wij de mogelijkheid hebben om te bemiddelen.

 

Omdat wij een organisatie zijn die vakopleidingen verzorgt en internationaal zwemdiploma’s uitgeeft, kunnen wij u niet helpen met financiële geschillen en contractafspraken tussen u en uw zwemschool, -bad of -vereniging (onze klanten). Komt u er met hen na zorgvuldige gesprekken niet uit, verwijzen we u naar de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC)

 

Uw klacht gaat over
Is het diploma gehaald ?

Indien het een klacht betreft over een bij Envoz aangesloten zweminstituut:

Is er met betreffende organisatie mondeling of schriftelijk (mail) contact geweest over dit onderwerp?
Betreft de melding seksuele intimidatie en/of (macht) misbruik?

Indien ja:

Bereken het volgende: 8 plus 6.

Bedankt dat u deze informatie met ons deelt. Wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op.