Invoering Omgevingswet

Met ingang van 1 juli 2022 zal de nieuwe omgevingswet ingaan. In het kort betekend dit voor zwembaden dat er een nieuwe zwemwaterregeling van kracht zal worden. 

Dit heeft verschillende gevolgen voor zwembaden. 

Zo zal de lijst met maandelijks te meten parameters fors worden uitgebreid, bepaalde grenswaarden zullen worden aangepast, ieder zwembad zal moeten beschikken over een risico-inventarisatie en beheersplan.  

Groot bijkomend voordeel van deze omgevingswet is dat zolang men er voor zorgt dat het zwembad veilig geëxploiteerd wordt en men dit ook kan aantonen, er in tegenstelling tot nu heel veel ruimte is voor innovaties. 

Wel is het zo dat het maandelijks onderzoek door een geaccrediteerd laboratorium veel uitgebreider wordt dan op dit moment het geval is.  

Meer weten over de nieuwe omgevingswet check dan regelmatig de site van de rijksoverheid https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet