Summer School

Haal je diploma Europees Gekwalificeerd Zwemonderwijzer in 3 weken. 

Op dinsdag 12 juli starten wij met onze Summer School 

Een goede zwemonderwijzer maakt een groot verschil. Taken en verantwoordelijkheden van zwemonderwijzers zijn niet alleen afhankelijk van de aard van het zwembad en de cariatie in activiteiten die daar worden aangeboden, maar ook van de voorkeuren, kennis en kunde van de zwemonderwijzer. In deze opleiding worden de basisprincipes van het zwemonderwijs belicht en door experts behandeld. 

Na het afronden van de opleiding bent u in staat zwemles te geven aan kinderen en volwassenen in particulier- en schoolverband.  

Deze korte en intensieve opleiding is geschikt voor mensen die al in een zwembad werken en de nodige ervaring hebben met het geven van zwemles en die via deze opleiding hun carrière meer mogelijkheden willen geven.  

Er is geen specifieke vooropleiding nodig. Wel dient de deelnemende cursist minimaal 16 jaar oud te zijn bij het doen van het praktijkexamen. De eigen zwemvaardigheid dient op het niveau te zijn van het ENVOZ C-diploma. Een verklaring omtrent gedrag(VOG) met betrekking tot het werken met kinderen dient voor het examen te zijn afgegeven. 

Ga naar https://www.envoz.nl/cursusplanning.html om direct in te schrijven.