Toezichthouder en Zwemmend redden voor Zwembaden

In twee dagen je certificaten halen voor Toezichthouder Accommodaties plus je KNBRD Certificaat “Zwemmend Redden voor Zwembaden. 

Bij ENVOZ heeft zwemveiligheid prioriteit. Met de zomer in aantocht en de daarbij behorende opening van bijna alle buiten zwembaden en andere buitenzwemgelegenheden is het daarom extra belangrijk dat er voldoende opgeleide toezichthouders aanwezig zijn. 

Als toezichthouder in een zwembad ben je behalve gastheer/gastvrouw ook aanwezig om er voor te zorgen dat er geen onveilige situaties ontstaan. Om in te kunnen schatten wat een onveilige situatie is en hoe daar mee om te gaan kun je bij ons de opleiding Toezichthouder Accommodatie en je KNBRD Certificaat “Zwemmend redden voor Zwembaden behalen. 

Het is een wettelijke plicht van de Toezichthouder dat de veiligheid, kwaliteit, hygiëne, normen en waarden in acht worden gehouden conform de afspraken in het Toezicht- en Calamiteitenplan. 

Het doel van de cursus is de Toezichthouder een zo actueel mogelijk beeld te geven van de noodzakelijke vaardigheden en knelpunten in de zwembadwereld. Tevens trachten wij in deze cursus duidelijk te maken dat elk zwembad, elke Toezichthouder en elke zwembad-accomodatie zijn eigen cultuur heeft. De cursus geeft handreikingen om veel voorkomende problemen aan te pakken. 

Kosten voor de opleiding bedragen € 580,00. (€ 560,00 voor licentiehouders) 

 

Donderdag 19 mei en Donderdag 2 juni 

09.00 - 16.30 

Ede 

Kosten € 580,00 

Licentiehouders € 560,00 

Inschrijven kan via https://www.envoz.nl/opleidingen/toezichthouder-zwemmend-redden-zwembaden.html