Verhoging minimumloon

Vanaf 1 juli 2021 wordt het wettelijk minimumloon verhoogd.

In 1969 werd in Nederland het wettelijk minimumloon geïntroduceerd. Het minimumloon werd destijds vastgesteld op fl.100,00 (€ 45,38) per week en gold voor werknemers van 24 jaar en ouder.

In 1974 werd het wettelijk minimumjeugdloon ingevoerd. Doel van het invoeren van een wettelijk minimumjeugdloon was het bieden van een minimum rechtsbescherming voor alle jeugdigen die op een arbeidsovereenkomst werkzaam zijn.

Bij het vaststellen van de staffel van het minimumjeugdloon werd rekening gehouden met de bestaande beloningssituatie voor jongeren in het bedrijfsleven.

Tussen de verschillende landen binnen Europa bestaan behoorlijke verschillen, ook als rekening wordt gehouden met verschillen in koopkracht.

Zo was in Nederland op 1 januari 2016 het bruto minimumjeugdloon € 1524,60 terwijl dit in Portugal slechts € 618,33 was.

Vanaf 1 juli 2021 bedraagt het wettelijk minimumloon voor een volledige werkweek € 1701,00

Een volledige werkweek kan per branche of werkgever verschillen, meestal is dit 36, 38 of 40 uur.

Het volledige schema met het nieuwe wettelijke minimumloon is te vinden op

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon/bedragen-minimumloon/bedragen-minimumloon-2021