Wereldalfabetiseringsdag

Eén keer in de zoveel tijd schrijven we over andere zaken dan het belang van leren zwemmen.  

Natuurlijk is leren zwemmen van levensbelang, maar leren lezen en schrijven bepaald ook voor een groot deel de kwaliteit van leven. Om die reden besteden we vandaag aandacht aan wereld-alfabetiseringsdag. Deze dag is in het leven geroepen door de Verenigde Naties en keert jaarlijks terug op 8 september. 

Voor Nederland is prinses Laurentien het boegbeeld van de alfabetisering, zij zet zich al jarenlang in om ervoor te zorgen dat iedereen in Nederland de mogelijkheid krijgt om zichzelf te ontwikkelen als het gaat om het gebied van alfabetisering. 

In Nederland maken we qua vaardigheid verschil tussen analfabeten en laaggeletterden. Laaggeletterden kunnen wel lezen en schrijven, maar beheersen deze vaardigheden niet genoeg om te kunnen functioneren in de maatschappij. Een analfabeet kan helemaal niet lezen en schrijven. 

Nederland telt 250.000 analfabeten (1,5 % van de bevolking) en 1,3 miljoen laaggeletterden. Onder de laaggeletterden bevinden zich ook veel jongeren, 10% van de 15-jarige is bijvoorbeeld niet in staat om het boek Pluk van de Petteflet te lezen. 

De stichting lezen en schrijven organiseert daarom van maandag 6 tot en met zondag 12 september de Week van Lezen en Schrijven. Wil je een bijdrage leveren aan de aanpak van alfabetisering in Nederland kijk dan eens op hun website voor leuke ideeën.