Zwembadtechnicus 1

Binnenkort start de opleiding zwembadtechnicus 1. 

De cursus omvat twee dagdelen van 08.00 - 12.30 op respectievelijk donderdag 27 januari en donderdag 10 februari. 

Iedere medewerker in een zwembad dient over voldoende technische basiskennis te beschikken. Dit is nodig voor de eigen veiligheid en die van de bezoekers. 

Een zwembad is een complex geheel. Het dient zo steriel mogelijk te zijn, vergelijkbaar met een ziekenhuis. Daartoe worden chemicaliën en speciale machines gebruikt. Om hiermee veilig te kunnen en mogen werken dient de medewerker alle toegepaste producten en apparatuur te kennen alsook de juiste wijze van opslag en de voorschriften tijdens het gebruik. In deze eerste module wordt de basiskennis van waterbehandeling, waterchemie en werkvoorschriften aangereikt. 

Na het afronden van deze opleiding bezit u de basiskennis van chemie, watermeten, waterkringlopen en filtratie. U bent dan als Voldoende Opgeleid Persoon (VOP) bekwaam om een zwemaccommodatie vrij te geven voor ingebruikneming. Vanzelfsprekend overlegt u dit altijd met uw management. 

Wil je meer informatie over deze opleiding of weten wat de mogelijkheden zijn voor een in-house oplossing mail naar info@envoz.nl 

 De kosten bedragen € 370,00 voor niet-licentiehouders. Licentiehouders betalen € 360,00