Vakopleidingen
Zwembranche

Vakopleidingen op hoog niveau

ENVOZ is een door CRKBO en NRTO erkend particulier opleidingsinstituut.

In het register van het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) staan alleen onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

Het NRTO-keurmerk (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding) is in de opleidingenmarkt een teken van kwaliteit en professionaliteit. Het geeft consumenten en bedrijven zekerheid bij de keuze voor een opleidingsinstituut, trainingsbureau, EVC-aanbieder (Erkenning van eerder Verworven Competenties) of examenaanbieder.

 

De ENVOZ-opleiding Europees Zwemonderwijzer ABC is geclassificeerd door middel van het EQF/NLQF. In de 39 landen die meewerken aan het Europese kwalificatiekader zijn per land nationale kwalificatiekaders opgezet. Deze kaders zorgen ervoor dat kwalificaties op Europees niveau transparanter en beter vergelijkbaar zijn en spelen bovendien een steeds belangrijkere rol op nationaal niveau. Het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF geeft daarom duidelijkheid en zekerheid over het niveau van de kwalificaties. Werkgevers kunnen zo de juiste mensen aannemen en de juiste scholing aanbieden aan werknemers. Werknemers kunnen aantonen wat zij waard zijn.

Omdat ENVOZ de opleiding en certificering van het Europees Zwemonderwijzer ABC in 2013 heeft geregistreerd, is deze toonaangevend voor Europa. Door de continue ontwikkelingsverplichting die de kwalificatie met zich meebrengt, borgen wij hiermee de kwaliteit van onze nieuwe collega zwemonderwijzers.

 

En het gaat verder...

Tijdens de Zwembadbranche Dag 2023 is de laatste ontwikkeling aangekondigd. Binnen de IFSTA aangesloten landen erkennen we elkaars diploma's. Daarom is vanaf heden het bij ENVOZ behaalde diploma Zwemonderwijzer wereldwijd erkend. Heb je in het verleden je vakdiploma bij ENVOZ behaald en je vertrekt naar het buitenland? Dan kun je een aanvullend document ontvangen.

 

Masterclasses en specialisaties

Samen een leven lang leren. ENVOZ blijft leren en neemt daar graag haar vakgenoten in mee. Bekijk de specialismen voor de zweminstructeur en de te volgen masterclasses om van de laatste ontwikkelingen op de hoogte te blijven.

 

Speciaal voor ondernemers en leidinggevenden

ENVOZ is er niet alleen voor de vakman in en langs het water, maar ook voor de leidinggevende, de manager en de zelfstandig ondernemer. Wij bieden ze leerzame bijeenkomsten, seminars en opleidingen.

ENVOZ Opleidingen en seminars

 

Gebruikte leermethoden

Net als bij de leerlijn van onze zwemdiploma's, loopt ENVOZ voorop in de gebruikte lesmethodieken tijdens de opleidingen. Op deze manier zijn wij zelf actief in het constant blijven leren en halen we het beste uit onze studenten.

Als eerste zwemorganisatie ter wereld wordt succesvol gebruik gemaakt van Action Learning (sinds 2020) methode en het lateraal leren (sinds 2022).

 

Uitleg

Action Learning is een educatieve en probleemoplossende benadering die inhoudt dat een groep individuen samenkomt om echte uitdagingen of problemen aan te pakken. Het legt de nadruk op leren door praktische ervaring, reflectie en samenwerkend probleemoplossen.

Het fundamentele idee achter action learning is dat individuen het beste leren wanneer ze actief betrokken zijn bij het oplossen van echte problemen en reflecteren op hun ervaringen. Deze benadering omvat meestal een gestructureerd proces waarbij een groep of team regelmatig bijeenkomt om aan een specifiek probleem of project te werken.

Belangrijke elementen van action learning zijn onder andere:

  1. Echte problemen: Deelnemers werken aan daadwerkelijke uitdagingen waarmee organisaties of gemeenschappen worden geconfronteerd, wat praktische en directe toepassing van leren mogelijk maakt.
  2. Reflectie: Na actie te hebben ondernomen, engageren deelnemers zich in reflectie om te analyseren wat wel en niet heeft gewerkt en wat er kan worden geleerd van de ervaring.
  3. Samenwerking: Het bevordert teamwork en samenwerking tussen deelnemers, waarbij diverse perspectieven worden benut om problemen op te lossen.
  4. Vragen en onderzoek: Het proces omvat het stellen van open vragen om kritisch denken en een dieper begrip van de problemen te stimuleren.
  5. Iteratief proces: Action learning omvat vaak een cyclisch proces van plannen, handelen, observeren, reflecteren en vervolgens acties aanpassen volgens bevindingen.
  6. Rol van de facilitator: Een facilitator of coach begeleidt het groepsproces en stimuleert reflectie, dialoog en leren.

 

Lateraal leren verwijst naar een benadering van leren die zich richt op het delen van kennis, vaardigheden en ervaringen tussen individuen of groepen binnen een organisatie, meestal op hetzelfde niveau of op gelijkwaardige posities, in plaats van de traditionele hiërarchische leerstructuren te volgen.

De term "lateraal" verwijst naar de zijwaartse of horizontale beweging van informatie, waarbij kennis niet alleen van boven naar beneden stroomt (zoals in een traditionele hiërarchie), maar ook tussen gelijkgestemde individuen of groepen binnen een organisatie.

Kenmerken van lateraal leren zijn onder meer:

Gelijkwaardigheid: Het vindt plaats tussen gelijkgestemde individuen of groepen op vergelijkbare posities binnen de organisatie, zonder duidelijke hiërarchische structuur.

Informele uitwisseling: Het leren gebeurt vaak informeel, door gesprekken, samenwerking en interactie tussen collega's.

Kennisdeling: Het draait om het delen van expertise, ervaringen en best practices tussen collega's met vergelijkbare functies of expertisegebieden.

Horizontale groei: Het stimuleert de groei en ontwikkeling door het verkennen van nieuwe perspectieven, ideeën en benaderingen die mogelijk niet direct door de traditionele verticale leerpaden worden aangeboden.

Flexibiliteit: Lateraal leren biedt flexibiliteit en kan snel reageren op veranderingen binnen een organisatie, omdat het gebaseerd is op de interactie tussen gelijkgestemde individuen of groepen.

 

STAP-Budget

Tijdens de Voorjaarsbesluitvorming 2023 is bepaald dat er per 2024 geen middelen voor het STAP-budget worden vrijgemaakt.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid streeft ernaar om in de loop van 2024 meer duidelijkheid te kunnen bieden.

 

Gedragscode en Algemene voorwaarden

 • ENVOZ werk volgens de voorwaarden van de Branche Vereniging Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Deze voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg met De Consumentenbond.

 

 • Klik hier voor de algemene voorwaarden
 • Klik hier voor de gedragscodes

Direct aanmelden voor een seminar of opleiding