Masterclasses en Themadagen

Vakopleidingen masterclasses

ENVOZ is een door CRKBO en NRTO erkend particulier opleidingsinstituut. In het register van het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) staan alleen onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.