Vakopleidingen
Zwembranche

Cursus

Bij een leerprobleem is er vaak sprake van een ‘motorische blokkade’. Het kind weet wel wat het moet doen of antwoorden, maar krijgt het niet op papier gezet. Deze leerling kan dus zijn volledige potentieel niet laten zien. In deze workshop wordt daarop ingespeeld. Je neemt zelf deel aan het INPP-bewegingsprogramma dat je dagelijks met de hele klas kan uitvoeren. De leerlingen die niet schoolrijp zijn of leerproblemen hebben, oefenen zo de basisvaardigheden om tot leren te komen zonder dat ze uit de klas moeten worden gehaald. Via de motorische weg worden de cognitieve functies ondersteund. Kinderen moeten immers eerst hun bewegingen leren controleren, alvorens ze kunnen stilzitten, schrijven, lezen…

 

Doelgroep

Het INPP-programma is in de eerste plaats bedoeld voor leerkrachten van de kleuterschool (vanaf vierjarigen!) en lagere school maar ook voor de therapeuten/leerkrachten die instaan voor de zorg op school of in een privépraktijk werken. Het is een onmisbare bijscholing voor iedereen die leerproblemen vanuit een nieuwe hoek wil bekijken en die “beweging” niet schuwt in de aanpak ervan.

Deze workshop is zeer praktijkgericht en verwacht een actieve inzet van de deelnemers.

 

Toelatingseis

Geen.

 

Diplomering

Deelnemers krijgen een scholingscertificaat

 

Geïnteresseerd

Je kan je inschrijven via het onderstaande aanmeldformulier.

De cursus is inclusief het boek Eerst bewegen dan leren. De kosten van de cursus zijn €237,00 (inclusief 21 %btw). Heb je het boek al in bezit dan wordt het bedrag van €37,00 (incl. 9% btw) afgetrokken.

Meer informatie, aanmelden voor de dag of -jaaropleiding via de site van INPP Nederland inpp-cursusdag-eerst-bewegen-dan-leren

Met een groep of organisatie deelnemen? Informeer naar de in company mogelijkheden via INPP, Jur ten Hoopen 06 50 207 521 of via het contactformulier https://leerproblemen.eu/contact/

Cursus duur:
1 dag